furniture

Collaborator:
Shun Naruse
Yuta Umezawa
Photographer:
Akihiro Yoshida