branding (more pictures)

Collaborator:
Midori Kakiuchi
Madoka Takeuchi
Tsuyoshi Susa
Photographer:
Akihiro Yoshida