01

Collaborator:
Hadar Gorelik
Hsieh Hui-Hsi
Tsubasa Shindo
Yukiko Tomotsune
Naoko Nishizumi
Mayuka Henmi
Shimpei Mitani
Alistair Moncur
Photographer:
Takumi Ota(01-34)
Akihiro Yoshida(35-39)