03

Collaborator:
Shun Naruse
Yuta Umezawa
Shimpei Mitani (movie)
Photographer:
Akihiro Yoshida