Tokyo Office
7-2-21-6F Akasaka Minato-ku Tokyo 107-0052 Japan

(MAP)
tel:+81-(0)3-5414-3470 fax:+81-(0)3-5414-3471 info@nendo.jp

Milan Office
Via Pinamonte da Vimercate, 4 20121 Milan Italy

(MAP)

Company Profile(PDF)    

Staffs

 

CEO
Oki Sato(Chief Designer)
COO
Akihiro Ito
CFO
Takaaki Hama
Design Director
Hidetoshi Soma
Senior Designer
Richard Bone
Yuko Hata
Mayuka Henmi
Noritaka Ishibayashi
Sayaka Ito
Shimpei Mitani
Shun Naruse
Arata Nishikawa
Naoko Nishizumi
Shinichiro Umehana
Moreno Vannini(Representative of Milan office)
Designer
Yumi Abe
Sherry Huang
Midori Kakiuchi
Yoko Koga
Yasuko Matsuo
Yuuki Ogata
Tsubasa Shindo
Tsuyoshi Susa
Madoka Takeuchi
Hirotaka Tanaka
Yukiko Tomotsune
Anna Wezel(Milan office)
Zhao Jie
Assistant Designer
Kayako Asada
Hsieh Hui-Hsi
Mizuki Kasai
Ryota Maruyama
Yosuke Matsushita
Masahiro Ohgami
Suheyl Onal
Koichi Shimizu
Hiro Shoji
Yuto Suzuki
Yashin Tzeng
Maya Watanabe
Jisu Yun
Design Engineer
Tjeerd te Dorsthorst
Takahiro Fukino
Management
Akitoshi Ashizawa
Yusuke Awano
Yukari Furugaki
Megumi Iino
Takushi Inoue
Mayumi Marumoto
Remi Nakazato
Miho Okuyama
Howard Tseng(Representative of Shanghai office)
Miki Watanabe
Wang Yi(Shanghai office)
Tomoko Yasumatsu