Company name

nendo, Inc

Location

Tokyo Office
7-2-21-6F Akasaka Minato-ku Tokyo 107-0052 Japan

Milan Office
Via Pinamonte da Vimercate, 4 20121 Milan Italy

Staffs

CEO
Oki Sato(Chief Designer)

Managing Director
Akihiro Ito
Takaaki Hama

Design Director
Maho Nemoto
Hidetoshi Soma
Endo Yuan

Senior Designer
Yuko Hata
Noritaka Ishibayashi
Sayaka Ito
Midori Kakiuchi
Shun Naruse
Arata Nishikawa
Naoko Nishizumi
Tsubasa Shindo
Shinichiro Umehana
Moreno Vannini(Representative of Milan office)

Designer
Yuumi Abe
Tjeerd te Dorsthorst
Sherry Huang
Hsieh Hui-Hsi
Mizuki Kasai
Yasuko Matsuo
Yosuke Matsushita
Yuuki Ogata
Masahiro Ohgami
Suheyl Onal
Taku Sekiguchi
Tsuyoshi Susa
Yuto Suzuki
Madoka Takeuchi
Shota Tao
Yukiko Tomotsune
Maya Watanabe
Chihiro Yamamoto
Yushiro Yamanaka

Assistant Designer
Akane Azuma
Shiori Iriyama
Sota Ishikawa
Yumika Kanechika
Katsuaki Kobayashi
Koho Lin
Emanuele Luise(Milan office)
Masahiro Ohgami
Ibuki Osawa
Hiro Shoji
Hirotaka Tanaka
Kentaro Tanaka
Huang Ju Yin

Senior Researcher
Takahiro Fukino

Management
Akitoshi Ashizawa
Megumi Iino
Atsushi Ito
Takushi Inoue
Remi Nakazato
Wang Yi(Shanghai office)