Company name

nendo, Inc

Location

Tokyo Office
7-2-21-6F Akasaka Minato-ku Tokyo 107-0052 Japan

Milan Office
Via Pinamonte da Vimercate, 4 20121 Milan Italy

Staffs

CEO
Oki Sato(Chief Designer)

Managing Director
Akihiro Ito

Executive Officer
Kosaku Ikeya

Design Director
Takushi Inoue
Remi Nakazato
Maho Nemoto
Hidetoshi Soma
Endo Yuan

Senior Designer
Yuko Hata
Noritaka Ishibayashi
Sayaka Ito
Midori Kakiuchi
Shun Naruse
Arata Nishikawa
Naoko Nishizumi
Tsubasa Shindo
Shinichiro Umehana
Moreno Vannini(Representative of Milan office)

Designer
Yuumi Abe
Akane Azuma
Tjeerd te Dorsthorst
Sherry Huang
Hsieh Hui-His
Shiori Iriyama
Sota Ishikawa
Koho Lin
Emanuele Luise(Milan office)
Yasuko Matsuo
Yosuke Matsushita
Ibuki Osawa
Taku Sekiguchi
Jeremy Shigemitsu
Yuto Suzuki
Madoka Takeuchi
Kentaro Tanaka
Shota Tao
Yukiko Tomotsune
Maya Watanabe
Chihiro Yamamoto
Yushiro Yamanaka
Huang Ju Yin

Senior Researcher
Takahiro Fukino

Communication Director
Masahiro Ohgami

Management
Akitoshi Ashizawa
Megumi Iino
Miho Kabasawa